Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsgegevens

game of toddlers

Hoogstraat 164

8540 Deerlijk

BTW 0782922236

 

2. Betalingen uitvoeren

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:

Betalingen via Creditcard, visa, google pay en Bancontact.

Eventuele wijzigingen in de facturatie dienen door de klant onmiddellijk aan game of toddlers gemeld te worden, zodat we deze kunnen corrigeren. 

 

3. Retour

Artikelen aangekocht via de webshop van gameoftoddlers kunnen teruggestuurd worden binnen een termijn van 7 dagen. Deze start op de eerste dag van de levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels.

Wij vragen u om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het feit dat u een product wilt terugzenden. De kost voor retour is voor de klant. Je kan de website van de bezorgdienst raadplegen voor het juiste tarief.

Mailen kan naar: gameoftoddlers@hotmail.com

Wij behouden ons het recht tot weigering van de retour, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, gebruikt is van als de redenen ongegrond zijn.

 

4. Beschadigingen

Game of toddlers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging, diefstal van het verlies van goederen tijdens de verzending met Bpost.

 

5. Klachten

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via gameoftoddlers@hotmail.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden game of toddlers te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. Gameoftoddlers verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

In de doos zitten enkel de materialen die omschreven staan in de beschrijving op de website. Er zijn materialen bij die sneller kapot kunnen gaan omdat ze zelfgemaakt zijn. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten

 

6. Eigendomsrecht

Geen enkele gegevens of foto's van onze site mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De teksten, afbeeldingen, foto's  op de website worden door het auteursrecht beschermd. 

Wilt u iets herproduceren moet u vooraf schriftelijke toestemming van game of toddlers krijgen. 

De tekst van deze site, met opgenomen van de merken, logo's, tekeningen, teksten, opgenomen zijn beschermd door intellectuele rechten en persoonlijke eigendom van Janneke Holvoet.

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de site te bekijken, en deze voor persoonlijk of klassikaal gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt. 

De beheerder in elk geval als alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.